Trần Thế Hùng
091 392 6897
Tai nghe loại thường TLE-100 K01, sử dụng cho tất cả các loại máy bộ đàm cầm tay hãng TL RADIO.

Sản phẩm đã được tin dùng trong nhiều năm qua. Dây dày, rất chắc chắn.

Made in China  

Sản phẩm khác

Tai nghe loại có móc đeo tai

Sản phẩm chất lượng
BẢO HÀNH 6 THÁNG !

Xem chi tiết

Pin Li-Ion TL RADIO TL-168

Sản phẩm chính hãng TL RADIO
BẢO HÀNH 1 NĂM !

Xem chi tiết

Pin Li-Ion TL RADIO TL-189

Sản phẩm chính hãng TL RADIO
BẢO HÀNH 1 NĂM !

Xem chi tiết

Bộ sạc nhanh TL RADIO TL-168

Sản phẩm chính hãng TL RADIO 
BẢO HÀNH 1 NĂM !

Xem chi tiết

Bộ sạc nhanh TL RADIO TL-189

Sản phẩm chính hãng TL RADIO
BẢO HÀNH 1 NĂM !

Xem chi tiết

Ăng ten TL RADIO

Sản phẩm chính hãng TL RADIO
BẢO HÀNH 1 NĂM !

Xem chi tiết