Trần Thế Hùng
091 392 6897

Tin tức

EXTENDED COVERAGE
As RF signal strength weakens with distance, analog reception becomes increasingly noisy and intermittent. The low BER of NXDN™ improves reception in fringe areas, thereby effectively increasing range by as much as 20% over FM analog, resulting in a 50% increase in coverage area for digital 6.25 kHz.
 
Furthermore, even compared to digital 12.5 kHz bandwidth operation, the narrower 6.25 kHz bandwidth enabled by the FDMA technology of NXDN™ extends range by 15%. Receiver filters are narrower and can thus reduce noise. The net result is superior clarity over a 30% wider coverage area.http://bit.ly/NXDNScalability


 
MỞ RỘNG VÙNG PHỦ SÓNG
Khi cường độ tín hiệu RF suy yếu theo khoảng cách liên lạc, việc thu tín hiệu sóng analog (tương tự) ngày càng trở nên bị nhiễu ồn và không liên tục. BER thấp của chuẩn kỹ thuật số NXDN ™ cải thiện khả năng thu sóng ở các khu vực rìa, do đó tăng phạm vi liên lạc hiệu quả lên tới 20% so với chuẩn FM analog, dẫn đến tăng 50% vùng phủ sóng cho chuẩn kỹ thuật số 6,25 kHz.
 
Hơn nữa, ngay cả khi so sánh với chuẩn kỹ thuật số hoạt động ở băng thông 12,5 kHz, băng thông 6,25 kHz hẹp hơn được kích hoạt bởi công nghệ FDMA của NXDN ™ mở rộng phạm vi sóng thêm 15%. Bộ lọc máy thu hẹp hơn và do đó có thể giảm nhiễu. Kết quả thực là độ rõ nét vượt trội trên vùng phủ sóng rộng hơn 30%. http://bit.ly/NXDNScalability


xem tin tức khác

  • Phân biệt máy dò Garrett thật và giả

    Máy dò Garrett 1165180 giả.

    xem tiếp