Trần Thế Hùng
091 392 6897

Tin tức


KENWOOD NEXEDGE NXDN 6.25KHZ

As RF signal strength weakens with distance, reception becomes increasingly noisy and intermittent. The low Bit Error Rate of 6.25 kHz #NEXEDGE #NXDN improves reception in fringe areas when compared to digital 12.5 kHz bandwidth operation. The narrower bandwidth extends range by 15% and gives superior clarity over a 30% wider coverage area. http://bit.ly/NXDNScalability
 
Khi cường độ tín hiệu RF suy yếu theo khoảng cách, việc nhận tín hiệu ngày càng trở nên nhiễu và không liên tục. Tỷ lệ lỗi bit thấp của băng thông 6,25 kHz #NEXEDGE #NXDN cải thiện khả năng tiếp nhận sóng ở các khu vực rìa khi so sánh với hoạt động băng thông kỹ thuật số 12,5 kHz. Băng thông hẹp hơn mở rộng phạm vi 15% và cho độ rõ nét vượt trội trên vùng phủ sóng rộng hơn 30%. http://bit.ly/NXDNScalability.
xem tin tức khác

  • Phân biệt máy dò Garrett thật và giả

    Máy dò Garrett 1165180 giả.

    xem tiếp