Dương Tường Vi
091 951 0638
Trương Khắc Huy
091 743 9899

Liên hệ

Công ty TNHH viễn thông Trần Lập
Địa chỉ : 333/86 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.,
Điện thoại : (08) 38 33 1484
Fax; : (08) 38 33 1480
Email : tranlapcomm@vnn.vn
  • * = Thông tin buộc đăng nhập
  • 3178